KHABAT media - اطلاعیه‌ سازمان خه‌بات در رابطه با نمایش انتخابات ریاست جمهورى و شوراهاى شهر و روستا


اطلاعیه‌ سازمان خه‌بات در رابطه با نمایش انتخابات ریاست جمهورى و شوراهاى شهر و روستا
تاریخ : Monday, May 20 @ 18:29:52 UTC
بابه‌ت : به‌ڵگه‌نامه‌کان


مردم انقلابی كردستان!
آزادیخواهان كردستان و ایران!
حاكمیت آخوندى باردیگر در صدد برپایی یك خیمه‌شب بازى دیگر تحت عنوان انتخابات است و بر همین اساس ٢٤ خرداد ماه‌ امسال نمایش انتخابات ریاست جمهورى و شوراهاى شهر و روستا برگزار مى گردد. 
بر كسی نهان نیست كه‌ انتخابات در سیستم ولایت فقیه‌ نمى تواند روندى سالم و بی تقلب  را طى نماید و در طول ذمامدارى حاكمیت آخوندى آنچه‌ مشاهده‌ شده‌...............


 قبضه قدرت در دستان شمارى از افراد از طریق انتصاب و گزینش آنان از جانب ولى فقیه بوده‌ و انتخابات و تبلیغات بر روى آن تنها در راستاى فریب و انحراف اذهان بوده‌ است.  بی تردید هیچكدام  از معیارهاى انتخاباتى آزاد و عادلانه‌ و دمكراتیك وجود ندارد و آنچه‌ بر نظام ادارى و حكومتى سایه‌ افكنده‌،  انتقال تصیم و فرمانهاى ولى فقیه دیكتاتور به‌  زیرمجموعه‌ها  و سپس تحمیل آنها به‌ جامعه‌ بوده‌ است.  انتخابات كه‌ یكى از پایه‌هاى دمكراسی و تنها راه‌ گردش و چرخش قدرت و تحقق حاكمیت مردم و مشاركت در سرنوشت سیاسی است،  در نظام آخوندى نمایشى فریبكارانه‌ و انزجار آمیز بوده‌  كه‌ سردمداران با توسل به‌ آن ، ژستهاى سیاسی و مردمى مدار را به‌ خود مى گیرند و با هدف  ابقا در حاكمیت و كاهش فشارهاى خارجى و داخلى مورد استفاده‌ قرار مى گیرد.  بدیهیست این واقعیات بر همه‌ عیان و آشكار است، اما آنچه‌ انتخابات این بار را با انتخابات گـذشته‌ متمایز مى كند، شرایط سیاسی و اقتصادى كنونى ایران مى باشد . 
مردم مبارز ایران و كردستان !
در حالى نمایش انتخابات ریاست جمهورى و شوراهاى شهر و روستا در ماه‌ آینده‌ برگزار مى گردد كه‌ شرایط سیاسی و اقتصادى و اجتماعى داخلى و ارتباطات خارجى حاكمیت وارد مرحله‌اى بسیار خطرناك گشته‌ است. اوضاع  اقتصادى و سیاسی بی ثبات و باوجود تحریمهاى فلج كننده‌ كشورهاى جهان مصيبت و مشكلات مردم افزایش چشمگیرى یافته‌ است.  به‌ دلیل تحریمهاى بین المللى ، اقتصاد ایران در بدترین شرایط ممكن قرار گرفته‌ و آخرین اخبار هم حاكى از صدور تحریهاى بیشتر جهانى بر روى صنعت نفت ایران است. نفت منبع اصلى درآمد رژیم بوده‌ و به‌ احتمال زیاد با تنگ تر نمودن دایره‌ تحریمها این وسیله‌ مهم را از دست  حاكمیت آخوندى بیرون آورده‌ و آنرا فاقد سود نمایند.  مشكلات باندهاى رژیم روز به‌ روز افزایش یافته‌  و با آمدن فصل انتخابات نیز روندافشاگرى و آبروریزى و رقابت براى دستیابی به‌ قدرت گسترش یافته‌ است. در سطح داخلى به‌ علت گرانى و تورم و تعطیلى مراكز تولیدى وبیكارى سرسام آور و اتمام منابع ارزى و توقف واردات كالا و اقلام حیاتى همچون درمان و لوازم پزشكى و دهها مشكل اقتصادى دیگر  از یك سو و همچنین افزایش  سركوب و سلب آزادیهاى بیشتر مردم و زندان و اعدام و نقض حقوق بشر از سوى دیگر مردم را بیش از گـذشته‌ منذجر نموده‌ و انفجار خشم مردم بسیار محتمل است. از طرف دیگر ، بحرانهاى دیپلماسی و سیاسی حاكمیت با كشورهاى خارج به‌ علل حمایت از تروریسم و دخالت در امور كشورها و استمرار برنامه‌هاى شك برانگیز هسته‌اى و شكست پی در پی گفتگو كشورهاى ١+٥ با سردمداران  ، مشكلات چندین ساله‌ غرب با رژیم را لاینحل و معلق نموده‌ و این مشكلات روز به‌ روز عمیق تر و حساس تر مى گردنند و طبعا تهدیدهاى كشورهاى جهان هم خطرناكتر و جدى تر شده‌اند.  این شرح حال و چشم انداز مه‌آلود، این واقیعت را برایمان نمایان مى كند كه‌ رژیم در واپسین رعشه‌ها دست و پا زده‌ و وارد مرحله‌اى نوین گشته‌ كه‌ به‌ مرحله‌ سرنگونى شناخته‌ مى شود. به‌ همین دلایل انتخابات اینبار ویژگی حائز اهمیتى براى حاكمیت دارد و همه‌ تلاش خود را براى آوردن مردم به‌ پاى صندوقهاى راى به‌ كار خواهند گرفت.  خامنه‌اى با نامگـذارى امسال به‌ سال حماسه‌ سیاسی و اقتصادى به‌ درستى این مرحله‌ نوین را درك نموده‌  و به‌ همین سبب هم تأكیدهاى بسیارى براى حضور چشمگیر مردم در انتخابات آتى از جانب مسئولان و مقامات رژیم یادآورى مى شود و همچون راهكارى براى رسیدن به‌ این هدف نیزانتخابات ریاست جمهورى و شوراهاى شهر وروستا در یك زمان واحد برگزار مى گردند. تاریخ فرمانروایی این نظام ثابت نموده‌ كه‌ راى مردم بر نتیجه‌ انتخابات تأثیر گـذار نبوده‌ و تنها نیاز حاكمیت به‌ مردم، حضورشان در پاى صندوقهاى راى با هدف نمایان ساختن مشروعیت حاكمیتش در اذهان عمومى جهان مى باشد. 
 مردم انقلابی و آزادیخواه‌ كردستان!
بی تردید این اوضاع فلاكت بار در كردستان بیش از سایر نقاط ایران محسوس بوده‌ و سیاست انكار و سركوب و نقض حقوق مردم كردستان توسط سردمداران ایران، نه‌تنها رفع نشده‌ است، بلكه‌ بیش از گـذشته شرایط رو به‌ انقباض و عدم توجه‌ به‌ كردستان پیش مى رود.  در یك نظام دیكتاتورى همچون ایران، انتخابات تنها با هدف انحراف اذهان  و سوْ استفاده‌ از  شعور مردم برگزار مى گردد. مردم آزادیخواه‌ كردستان ثابت نموده‌اند كه‌ حاكمیت آخوندى را قبول نداشته‌  و خواستار سرنگونى نظام هستند،  به‌ همین دلیل تحریم انتخابات رژیم از اهمیت ویژه‌اى برخوردار است.  البته‌ افراد فریب خورده‌اى هنوز پیدا مى شوند كه‌ در وهم اصلاحات و باز نمودن فضاى جامعه‌ از طریق انتخاب اشخاص به‌ اصطلاح اصلاح طلب و میانه‌رو هستند و در این راستا  مردم را تشویق به‌ شركت در انتخابات مى كنند و یا شاهد این استدلال اشتباه‌ هستیم كه‌ انتخابات شوراهاى شهر و روستا با انتخابات ریاست جمهورى متمایز بوده‌  و لازم است مردم كردستان در این انتخابات شركت نمایند.  ما براین اعتقاد هستیم كه‌ هیچ كاندید و هیچ خط فكرى با وجود قدرت لامنازع ولایت فقیه‌ متفاوت نیستند و فردى از صندوقهاى اخذ راى بیرون خواهد آمد  كه‌ بیش از همه‌ به‌ شخص خامنه‌اى نزدیك و مطیع وى باشد. در همان حال نیز جاى تعجب دارد كه‌ بر این باور باشیم شوراها مى توانند به‌ مردم خدمت كنند، نظامى كه‌ در درون خود دچار فساد و پوسیدگى گشته‌ چگونه‌ مى توان به‌ شاخه‌ها و زیرمجموعه‌هاى آن امیدوار و خوش بین بود.  
سازمان خه‌بات كردستان ایران از عموم مردم ایران و مردم شرافتمند كردستان خواستارست انتخابات یازدهمین دوره‌ ریاست جمهورى و شوراهاى شهر و روستا را تحریم نموده‌ و از رفتن به‌پاى صندوقهاى راى خوددارى كنند. بی تردید اگر همه‌ یكصدا  فریاد " نه‌" """ "علیه‌ حاكمیت و نمایشاتش را سر دهیم ، رژیم آخوندى به‌ جز شكست و سلب قدرت در برابر اتحاد مردم كارى از پیش نخواهد برد و مى توان سیاست ایجاد ترس و فشار روحى حاكمیت با توسل به‌ زندان و محروم نمودن از یارانه‌ها و فشارهاى دیگر را خنثى سازیم. 
به‌ پیش براى تحریم موثر و سراسرى نمایش انتخابات ریاست جمهورى و شوراهاى شهر و روستا
 سازمان خه‌بات كردستان ایران 
كمیته‌ مركزى 
٢٩/٢/١٣٩٢


سه‌رچاوه‌ی ئه‌م بابه‌ته‌ : KHABAT media


لینکی ئه‌م بابه‌ته‌ :
/modules.php?name=News&file=article&sid=6266